Psicoteràpia

Psicoteràpia individual

“Aprendre a estimar-se a un mateix és el començament d’una aventura per a tota la vida”


La psicoteràpia és un procés que té com a objectiu que la persona pugui sentir-se millor. Entre el terapeuta i el pacient es crea un espai íntim on poder expressar les emocions i sentiments que l'ajudaran a entendre com es relaciona amb si mateix i amb els altres i quines conductes i sentiments deriven d'aquestes relacions.
Es tracta d'aprendre a conèixer-se millor i descobrir els recursos que ens poden ajudar a sortir de situacions de patiment.
Intentar pensar que és el que pot millorar la seva salut mental, però en cap moment es tracta de dirigir la vida del pacient, sinó fer-la més comprensible, i si és possible, que la seva llibertat personal augmenti i prengui les decisions que cregui convenients.Psicoteràpia Infantil


El desenvolupament emocional d'un nen/a comença al moment de néixer. Els esdeveniments que ocorrin els primers anys de vida, determinaran la manera de vincular-se amb els altres, la seva personalitat i la seva vida.
Quan apareixen emocions que acaben produint malestar, conductes que generen dificultat a la vida quotidiana del nen i a l'entorn familiar, llavors és un bon moment per consultar amb un especialista.

PSICOTERÀPIA FAMILIAR

“Acompanyar a escoltar les teves veritats i construir noves realitats”

Es basa en una teràpia enfocada en una concepció humanista de la persona. Centrant el treball en la relació terapèutica i en la resolució del conflicte a nivell emocional. Abordant el diagnòstic i intervenció en el conjunt del sistema familiar.
Partim d’una avaluació neuropsicopedagògica del funcionament dels processos cognitius i emocionals de l’infant. Aquesta avaluació em permet establir el diagnòstic explicatiu de les dificultats, a fi i a efecte d’elaborar el pla d’intervenció individualitzat més adequat perquè la persona pugui superar la problemàtica que presenti.
La simptomatologia que presenten les persones no es considera únicament com un conflicte de l’individu, sinó com una disfunció de la relació. La persona està immersa en un “sistema” i tots els membres d’aquest sistema són interdependents. Per tant, un canvi en un membre afectarà la resta de membres del sistema.
Les sessions de teràpia familiar poden incloure diferents integrants de la família o desenvolupar-se amb una persona de manera individual.Demana'ns més informació     Tancar