PADOVAN (LOGOPÈDIA INTEGRATIVA)

“Aquell que segueix el que la sàvia natura ens ensenya, té menys possibilitats d’equivocar-se”
Beatriz Padovan

Treballem des de la logopèdia basant-nos en el mètode de reorganització neurofuncional Padovan. El mètode Padovan és un mètode global de desenvolupament neurosensorial elaborat per Beatriz Padovan, pedagoga i logopeda brasilera amb més de 25 anys d’experiència i investigació. Aquest mètode està basat en els treballs pedagògics de Rudolf Steiner, pel que fa a les seves indicacions sobre la interdependència entre caminar, parlar i pensar; i en les investigacions del neuròleg i neurocirurgià nord-americà Temple Fay sobre la reorganització neurològica.
El mètode Padovan no se centra en la dificultat, en el símptoma, sinó que entén que la base d'aquest es troba en el Sistema Nerviós i, parlant el llenguatge del Sistema Nerviós (moviment, repetició, regularitat i ritme), hi ha millores en tot el sistema. Es treballa, doncs, recuperant tots aquells moviments de desenvolupament que fa un infant des que neix fins que ja camina (rodolar, gatejar...), amb els moviments maduratius també de mans, ulls i les funcions reflexovegetatives orals (respiració, succió, masticació i deglució). Realitzant aquests moviments maduratius es poden arribar a recuperar funcions que mai s'han adquirit o funcions que s'han perdut.
Tots els exercicis van acompanyats de poemes i/o cançons recitats pel terapeuta, de manera que es treballa simultàniament el ritme, l’audició, la imaginació i la sincronia en els moviments, totes elles funcions molt importants per a l’evolució del sistema nerviós.


És indicat per les persones amb dificultats en la parla i/o el llenguatge (dislàlia, TEL...), dificultats en l'adquisició dels aprenentatges (Dislèxia, Disgrafia, Discalcúlia, Dèficit d'Atenció, Hiperactivitat i impulsivitat), persones amb patologies diverses (retard en el desenvolupament...) i en general a tothom qui vulgui millorar aspectes de la seva vida en general (a nivell corporal, emocional, d'organització, motriu, de comunicació...).Demana'ns més informació     Tancar