Neuropsicologia

“La nostra memòria és la nostra coherència, la nostra raó, la nostra acció, el nostre sentiment. Sense ella no som res…“
Oliver Sacks


La neuropsicologia és una disciplina que estudia la relació entre conducta i cervell, entenent aquest últim com el conjunt de funcions cognitives que ens permeten funcionar en el nostre dia a dia.


El neuropsicòleg és el professional encarregat d'avaluar, diagnosticar i rehabilitar els processos cognitius, conductuals i/o emocionals deguts a una lesió cerebral adquirida o a un procés neurodegeneratiu.


Processos cognitius:
 - Memòria i aprenentatge.
 - Llenguatge (comprensió i expressió).
   • Lectura i escriptura.
   • Atenció i concentració.
   • Velocitat de processament de la informació.
   • Visoespacials i de percepció.
   • Funcions executives (planificació, resolució de problemes, flexibilitat cognitiva).


Processos conductuals:
   • Problemes de motivació i manca de iniciativa (apatia).
   • Problemes relacionats amb la manca de consciència del dèficit.
   • Agressivitat, desinhibició, hipersexualitat...Demana'ns més informació     Tancar