Logopèdia

La logopèdia és la disciplina sanitària que s'ocupa de la prevenció, avaluació i tractament de les alteracions del llenguatge, la parla, la veu i la deglució.

Neurologopèdia

“L’interès del que escolta, estimula la llengua del que parla“
Charlotte Bonte


El neurologopeda és l’especialista en atendre les patologies comunicatives i de deglució associades al dany cerebral. Els trastorns més freqüents són:


 • Afàsia: trastorn adquirit del llenguatge oral (comprensió i/o expressió) o escrit (lectura i/o escriptura). Existeixen diversos tipus clínics segons el predomini de les alteracions (fluència, comprensió auditiva i repetició).
 • Disàrtria: trastorn de l'articulació del llenguatge degut a alteracions del control muscular dels mecanismes de la parla. Es deu a lesions del sistema nerviós central o perifèric.
 • Disfàgia: Dificultats per portar l'aliment des de la boca fins a l'esòfag. Aquestes dificultats poden presentar-se durant el recorregut que l'aliment fa travessant les diferents estructures anatòmiques presents en l'acte deglutori, implicades directament en la realització d'una activitat neuromuscular complexa...

Trastorns de la veu

“Una altra veu és possible”


La veu no només serveix per comunicar-nos, també estem expressant idees, estats d’ànim i intencions. És per això que la rehabilitació vocal té, a banda dels objectius primordials d'optimitzar el gest vocal i millorar el funcionament laringi, un treball global corporal i de l’estat d’ànim.
Podem dir que durant aquest procés, acompanyarem la persona en la realització d’un aprenentatge conscient, desenvolupant una capacitat d'escolta i vivenciant cada canvi per tal d’integrar-lo. Es realitzarà des de la seva individualitat, adaptant-se a les dificultats que vagin sorgint, adquirint uns coneixements i retrobant-se amb una veu que li permeti comunicar-se amb il·lusió.Demana'ns més informació     Tancar